Windows 7 dalam iPad
iPad, peralatan terbaru dari Apple yang cuba menyaingi Tablet PC dan netbook menerima pelbagai reaksi berbeza daripada pengguna. iPad menggunakan antaramuka yang sama dengan iPhone dan merupakan peralatan di antara iPhone dan iMac. Di antara kritikan-kritikan menarik yang diterima  termasuklah dari Bill Gates sendiri yang mengatakan "... I'm a big believer in touch ... Continue Reading