GMail akan memberhentikan sesetengah fungsi yang kurang popular
GMail, email berasaskan web oleh Google menawarkan pelbagai fungsi-fungsi tambahan (selain daripada hanya menghantar dan menerima email) dalam aplikasi email berasaskan webnya. Fungsi-fungsi in ditawarkan melalui Google Labs. Namun setelah hampir 18 bulan Google Labs beroperasi, Google mempunyai data untuk mengetahui sama ada fungsi-fungsi yang ditawarkan berguna kepada pengguna GMail. ... Continue Reading